.


Imhotep időszámításunk előtt 2648-ban halt meg. Magas rangot töltött be Dzsószer fáraó udvarában, udvari építész  volt  és  lehetsé-
ges, hogy ő tervezte az első lépcsőzetes piramist. Feltételezik, hogy a vallásos tartal-
mú "A bölcsesség könyvei" címü munka egyik kötetét is ő irta.

De azt, hogy az emberek 2000 éven át imádták orvosi képességeinek köszönhette. Időszámításunk előtt 535-ben istenségnek ismerték el.

A görögök  átvették  kultuszát.  Aszklepiosz-
nak  nevezték el, és helyet  kapott az Olüm-
posz hegyén lévő Panteonban.

Termékeink a Wellmed Kft. -től származnak, és ugyanazon az áron megvásárolhatóak üzletünkben.

Aktuális ajánlataink  megtekinthetők a Well-
med Kft. oldalán!

http://www.wellmed.hu